Print

ตำนานนางเลือดขาว

Items
ตำนานนางเลือดขาว
Designated in
2011
Region
Southern
Overview

ตำนานนางเลือดขาว เป็นตำนานพื้นบ้านภาคใต้ที่แพร่หลายในหลายจังหวัดในฝั่งทะเลตะวันออก คือ พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามัน เช่น ตรัง ภูเก็ต รวมทั้งที่เกาะลังกาวี ไทรบุรี ประเทศมาเลย์เซียด้วย

ในเอกสารโบราณที่พบที่วัดเขียน บางแก้ว จังหวัดพัทลุง กล่าวถึงนางเลือดขาวเป็นหญิงผู้มีใจบุญ จิตใจบริสุทธิ์  และสำนวนที่เล่าเป็นมุขปาฐะของชาวอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงนางเลือดขาวเป็นหญิงกำเนิดอย่างสามัญชน มีเลือดขาวมาตั้งแต่กำเนิด  ปัจจุบันมีการนำเรื่องราวของนางเลือดขาวจากหนังสือเพลา และเอกสารโบราณของภาคใต้ ไปปริวรรตเผยแพร่เป็นหนังสือ สารคดี และบทความ และวัดวาอารามที่เชื่อกันว่านางเลือดขาวสร้างจะมีหลักฐานเป็นพระพุทธรูปที่นางเลือดขาวสร้างไว้ นอกจากนั้น ชื่อบ้านนามเมือง เช่น ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับนางเลือดขาวที่ดำรงอยู่ในสังคมภาคใต้หลายจังหวัดในปัจจุบัน

Domains/Categories
  • Voting
    (0 votes)
  • Hits
    45478 views